Khách hàng ghé thăm

Khách hàng truy cập vào công ty của chúng tôi, và thăm môi trường làm việc của công ty, đồng thời khách hàng nhận thấy khả năng của chúng tôi để làm việc và quyết định hợp tác với chúng tôi, chúng tôi đạt được ý định hợp tác và ký thỏa thuận hợp tác.

Trong tương lai, NICE JUNE sẽ tiếp tục làm hết sức mình và làm việc chăm chỉ để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn.